Bács-Kiskun Megyei
Katona József Könyvtár
6000 Kecskemét
Piaristák tere 8.
 
6001 Kecskemét Pf. 127.
 
Telefon: 76/500-550
Fax: 76/500-570
Titkárság: 76/500-555
Nyitvatartás:
Kedd-Szombat: 9-18 h
 
 
 

Partnereink Partnereink

1%

Magyar Könyvtárosok Egyesülete

ODR

Forum Hungaricum

NAVA

Kecskemétfilm Kft

Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház

MANK Nonprofit Kft.

Debreceni Egyetem
EBSCO

EISZ Nemzeti program

Goethe Institut

 

Iskolai Közösségi Szolgálat

Lapról hangra

Petőfi Népe

Lira.hu

ELBIR

Libri

Kincskeresők Egyesülete

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

 

Szuperinfo

Kecskemét kártya elfogadóhely

Irány Kecskemét

Minőségirányítási dokumentumok Minőségirányítási dokumentumok

Minősített Könyvtár cím pályázat 2019. dokumentumai:

Pályázati adatlap >>

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár önértékelése*

KÖTELEZŐ DOKUMENTUMOK:

Továbbképzési terv*
A könyvtárban működő munkacsoportok alakításának és működésének ügyrendje*
A partnerek azonosítását bizonyító dokumentumok*
A PDCA-elv érvényesülését bizonyító dokumentumok*
A használók elvárásai alapján hozott folyamatjavító intézkedések bemutatása*
A panaszkezelés eljárásai, módjai és megoldásai*
Teljesítménymérés és teljesítménymutatók alapján végzett teljesítményértékelés eredményei*

 

AJÁNLOTT DOKUMENTUMOK:

A szervezeti kultúra kérdőíves felméréseinek eredményei*
Az anyagi és erkölcsi elismerés eljárásrendje*
Partneri együttműködési megállapodások*
A hatékony működést dokumentáló felmérések, elemzések eredményei*
Munkatársi önértékelés szempontjai és eredményei*
A saját bevétel növelésére tett intézkedéseket alátámasztó dokumentumok*
A fenntartó értékelése*
Szakfelügyeleti, szakértői jelentések*
 
*A csillaggal megjelölt dokumentumok a könyvtár belső hálózatán érhetőek el

Küldetésnyilatkozat 2019 Küldetésnyilatkozat 2019

KÜLDETÉSNYILATKOZAT

"Katona József Könyvtár egy életen át!"

A Katona József Könyvtár - a kor kihívásainak megfelelve - szolgáltatásaival, az élethosszig tartó tanulás támogatásával, a közösségi együttlét lehetőségének biztosításával a társadalom széles köréhez folyamatosan jusson el.

Társadalmi szerepvállalásával járuljon hozzá az emberek tájékozottságához, környezettudatos, egészséges, harmonikus életviteléhez, boldogulásához.

A gyerekek és fiatalok olvasáskultúrájának fejlesztésével az új generációk érték központú világszemléletét táplálja.

A digitális írástudás terjesztésével szolgálja az idősebb generáció tagjait, szolgáltatásaival csökkentse a hátrányos helyzetűek  társadalmi kirekesztődésének veszélyét.

A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működtetésével nyújtson magas színvonalú könyvtári ellátást a megye kistelepülésein élőknek, segítse a települések könyvtárainak szakmai munkáját.

A Bács-Kiskun megyére vonatkozó dokumentumok gyűjtésével és szolgáltatásával erősítse a helyi értékek megbecsülését és a nemzeti összetartozást.