Bács-Kiskun Megyei
Katona József Könyvtár
6000 Kecskemét
Piaristák tere 8.
 
6001 Kecskemét Pf. 127.
 
Telefon: 76/500-550
Fax: 76/500-570
Titkárság: 76/500-555
Nyitvatartás:
Kedd - Szombat:10-19 h
 
 
 

Könyvtárközi kölcsönzés olvasóinknak Könyvtárközi kölcsönzés olvasóinknak

A szolgáltatás célja: a Katona József Könyvtár gyűjteményében nem található dokumentumok hozzáférhetővé tétele.

Könyvtárunk az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer tagja a könyvtárközi kölcsönzés alapszolgáltatásunk. Az ODR-ben szolgáltató könyvtárak teljes gyűjteménye a könyvtárhasználó rendelkezésére áll valamilyen formában. Eredeti példány könyvtárközi kölcsönzéséről a dokumentumot szolgáltató könyvtár dönthet. A hozzáférés biztosítására több technikai lehetőség van, könyvtárunk a legkorszerűbb eszközök segítségével biztosítja a kért dokumentum elérhetőségét.

A könyvtárközi kölcsönzés menete:
A szolgáltatást beiratkozott használó veheti igénybe, aki elfogadja könyvtárunk könyvtárközi kölcsönzési szabályzatát. Nem veszünk fel könyvtárközi kérést a könyvtárunk gyűjteményében hozzáférhető dokumentumokra. Az igényelt dokumentum használatának feltételeit (helyben használat vagy kölcsönzés) a küldő könyvtár állapítja meg.

A könyvtárközi kérést a tájékoztató pontokon elhelyezett könyvtárközi kölcsönzés kérőlapon kérheti.

A kérőlapra az olvasójegyének a vonalkódját kötelező beírni. Amennyiben a regisztrálásnál megadott lakcíme változott, kérjük, hogy a kérés megrendelése előtt egyeztesse adatait a beiratkozásnál, hogy az elérhetősége pontos legyen. Ha telefonon, mobiltelefonon, vagy e-mailen is elérhető, adja meg ezeket az adatit is, ebben az esetben a kérés teljesüléséről gyorsabban kap értesítést. A dokumentum valamennyi rendelkezésére álló adatát fel kell tüntetnie, ezzel megkönnyíti az azonosítását. Az adatok a katalógusokból, jegyzékekből kikereshetők, pontosíthatók. Kérje a tájékoztatók segítségét, ha nem ismeri a használatukat.

A kérőlapon nyilatkozzon arról, hogy kéri-e a dokumentumot abban az esetben is, ha térítést számol fel a küldő könyvtár a szolgáltatásáért? Kéri-e, ha külföldről történik a dokumentum kölcsönzése, aminek térítési díja magasabb? A megrendelt fénymásolat a költség kifizetését követően a megrendelőé lesz. Arról is adjon információt, meddig tartja fenn a kérését. A könyvtárközi kérések átfutási ideje magyarországi lelőhely esetén átlagosan 10 nap, külföldi szolgáltató esetében több hónap is lehet.

A szolgáltatásokért a küldő könyvtár által megszabott összeget kell kifizetnie a megrendelőnek.

Használja ki a könyvtári rendszer előnyeit!
Vegye igénybe a könyvtárközi szolgáltatásokat!

Könyvtárközi kölcsönzés könyvtáraknak Könyvtárközi kölcsönzés könyvtáraknak

Könyvtárunk az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer tagja. A könyvtárközi kölcsönzés alapszolgáltatásunk.
A Katona József Könyvtár állományából könyvtárközi kölcsönzésre jogosult bármely könyvtár, amely vállalja a kölcsönzés szabályának betartását. Dokumentumokat kizárólag könyvtárak címére küldünk.
Könyvtárak kérését fogadjuk könyvtárközi kölcsönzési kérőlapon, telefonon, faxon, e-mailen (az
ill [at] kjmk.hu címre),  az ODR – rendszerben és bejelentkezés után a BÁCSTUDÁSTÁR portál dokumentumigénylő felületén. Lehetőség van WebOPAC-unkon keresztül az OLIB katalógusunkban szereplő dokumentumok közvetlen igénylésére az előjegyzés funkció használatával.  Érdemes ellenőrizni a kért kiadvány példánystátuszát, mert a helyben használható, a még feldolgozás alatt álló, vagy a kötészeten lévő, esetleg csak a fiókkönyvtárunkban megtalálható művek esetében a WebOPAC-on nem küldhető el a  kérés. Ilyen esetben a könyvtárközi kérés más módját kell választani, pl.: ODR – rendszer, e-mail.
ODR – tagkönyvtárként az a törekvésünk, hogy könyvtárközi forgalmunkat az ODR – rendszer minél pontosabban tükrözze, így kérjük lehetőség szerint ezen a felületen kérje dokumentumait. Mivel teljes dokumentumállományunk még nem látható az ODR katalógusában, az üres űrlap kitöltésével is kérhetnek a rendszer használatával.
Eredeti formában csak egyedi elbírálás alapján, rövidített kölcsönzési idővel, helyben használatra kölcsönözhető a Történeti gyűjtemény és az olvasótermek régi és ritka állománya, valamint muzeális anyaga, a Helyismereti gyűjtemény egy példányos dokumentumai, az olvasótermek és az Infotéka kézikönyvtári állománya.
A Katona József Könyvtár kölcsönözhető állományából az eredeti nyomtatott dokumentumokat általában 4 hétre kölcsönzi, egyéb dokumentumtípusok kölcsönzésének határideje ettől eltérő lehet. A helyben használható dokumentumainkat helyben használatra és nagyon rövid időre tudjuk küldeni. A kölcsönzési határidőt, ha nincs előjegyzés a dokumentumra, egyszer meghosszabbíthatja a kérő könyvtár. A kölcsönzésben lévő művekre előjegyzés kérhető. A kérő könyvtár felelőssége az eredeti dokumentum épségben és időben történő visszaküldése.
A fénymásolat költsége a kérő könyvtárat terheli. A fénymásolatról a Katona József Könyvtár számlát állít ki és a másolattal együtt postázza. A kérő könyvtár ezt a költséget általában a cikket kérő használóval fizetteti ki. Amennyiben Bács-Kiskun megye települési könyvtárainak gyűjteményében marad a kért cikk fénymásolata - ezek általában helyi tartalmú cikkek -, a Katona József Könyvtár 10 oldalig vállalja a fénymásolás költségét.
Az elektronikusan továbbított, könyvtári használatra készített elektronikus dokumentumok másolatait a kérő könyvtár csak helyben használtathatja. Digitális másolatok előállításánál a szkennelés költségét számítjuk fel.  A Bács-Kiskun megyei települési könyvtárak gyűjteményébe kerülő helyismereti tartalmú részdokumentumok előállítása és küldése díjtalan.
A másolatokat a szerzői jogi szabályozásnak megfelelően áll módunkban kezelni és szolgáltatni.


További információ:
Tel: 76/500-563, Fax: 76/500-570
E-mail: ill [at] kjmk.hu