Nemzetiségek a megyében Nemzetiségek a megyében

Nemzetiségi ellátás filmen Nemzetiségi ellátás filmen

Nemzetiségi ellátás Nemzetiségi ellátás


Nemzetiségi ellátás Bács-Kiskun megyében nagyobb térképen való megjelenítése

Könyvajánló Könyvajánló

Válogatás újdonságainkból

 

Német dokumentumok

A német képeskönyv főszereplője az óvodás Matti.  Édesapjával látogatják meg a "gyermekek számára szükséges dolgok" boltját. Az üzletben csupa olyan nélkülözhetetlen dolog kapható, mint például az oroszlán ízesítésű ordítóbonbon vagy a karra ragasztható tetkó, ami szupererőt varázsol a karba. Gyerekek számára szórakoztató könyv.

    

 

Szerb dokumentumok

   

Új kiadású szerb-magyar és magyar-szerb kisszótár.  

 

Szlovák dokumentumok

  

Az 500 receptet tartalmazó szlovák receptkönyv igazi csemege a sütni-főzni szeretők számára. Valamennyi recept képekkel illusztrált. Az ételek a hagyományos módon csoportosítva találhatók benne. Az előételektől a leveseken és a húsételeken át egészen az ínycsiklandó desszertekig. Jó főzőcskézést, kedves olvasó, lepje meg családját egy új receptből készült finomsággal!

   

Az 5 szlovák mesefilmet tartalmazó DVD-gyűjtemény klasszikus szlovák mesefeldolgozásokat tartalmaz. Újra megnézhetik a gyrekek kedvenc meséiket a Holle anyót, A sót és a Rigócsőr királyfit is.

       

Nemzetiségi ellátás Bács-Kiskun megyében Nemzetiségi ellátás Bács-Kiskun megyében

A sokszínű Bács-Kiskun megyében számos kisebb-nagyobb nemzetiségi csoport él. Legjelentősebbek ezek közül a romák, a főként a déli településeken élő, Németország különböző területeiről idevándorolt svábok, a délről a Duna mentén északra költözött horvátok és szerbek, illetve a megyénkben elsősorban Kiskőrös környékén letelepült szlovákok. Ezeken kívül kisebb számban jelen vannak még a megyénkben a bolgárok, örmények és ruszinok is.

A Katona József Könyvtár a törvényi szabályozásnak megfelelően végzi és szervezi a megyében - a települési önkormányzatok mellett - a nemzetiségi lakosság könyvtári ellátását. Szakmai, módszertani és koordináló tevékenységet folytat ezen a területen, valamint kiegészítő szolgáltatást nyújt a gyűjtemények fejlesztéséhez.

A Katona József Könyvtár 1992-től 1999-ig közvetlenül csak a német nemzetiségi lakosság ellátását támogatta, majd a szerbek, a horvátok és a szlovákok lakta települések ellátásába is bekapcsolódott. Jelenleg a megye 25 településének 26 könyvtárában találhatók állandóan frissített nemzetiségi letéti állományok.

A többi kisebb létszámú nemzetiséghez tartozó lakosság közvetlenül a Katona József Könyvtártól igényelhet nemzetiségi könyvtári szolgáltatást.

A nemzetiségi lakosság könyvtári ellátórendszerének működése

41. § (1) A nemzetiség anyanyelvű könyvtári ellátását az Országos Idegennyelvű Könyvtár (a továbbiakban: OIK) koordinálja, a szolgáltatásokat az OIK, a megyei könyvtárak és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár nyilvános könyvtári rendszeren keresztül biztosítja.
(2) Azokon a településeken, ahol nincs települési önkormányzat által fenntartott települési könyvtár, a nemzetiségi lakosság részére az anyanyelvű könyvtári ellátást az ágazati törvényben meghatározottak szerint kell biztosítani.
(A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 41. § 1-2. bekezdése)

 

Országos Idegennyelvű Könyvtár (OIK)
központi támogatás, szakmai segítségnyújtás

|

Katona József Könyvtár
állománygyarapítás, rendezvények, információszolgáltatás,
helyi adatok összegyűjtése, feldolgozása és szolgáltatása

|

Településeken működő nyilvános könyvtárak
25 településen

Dokumentumellátás Dokumentumellátás

 

A Katona József Könyvtár nemzetiségi ellátórendszere a beszerzési keretében elkülönített összegben biztosítja a nemzetiségi lakosság ellátását. A központi támogatásból és pályázatok segítségével gyarapítja a letéti könyvtárak állományát, a nemzetiségek lakta települések könyvtáraival közvetlen kapcsolatot  tartva juttatja el az olvasóknak a dokumentumokat. Az ellátórendszer feladata Bács-Kiskun megye nemzetiségi lakosságának (német, szerb, horvát, szlovák) anyanyelvi dokumentumokkal kiegészíteni, frissíteni a helyi gyűjteményeket. A gyűjteményük kialakításában a funkciójuk szerinti sajátosságokat (iskolai-, községi-, városi könyvtár) is figyelembe vesszük. A beszerzett dokumentumokat feldolgozzuk számítógépes adatbázisunkban, így az Internet segítségével bárki tájékozódni tud egy adott településen lévő nemzetiségi állományról. Adatbázisunkban cím, szerző, kulcsszó, osztályozási jelzet és tárgyszó alapján lehet keresni. A találati lista címadataiban az állományegység pedig azt is megmutatja, hogy egy adott dokumentum mely nemzetiségi könyvtárban található.

Fontos szempontok a nemzetiségi dokumentumok beszerzéséhez:

  • hazánkban, ill. Bács-Kiskun megyében élő nemzetiségi szerzők művei,

  • a nemzetiségekről (történetükről, letelepülésükről, jelenlegi tevékenységükről, mindennapi életükről) megjelent általános szakirodalmi művek,

  • az iskolai könyvtár részére, főként a nyelvtanuláshoz szükséges, illetve a kötelező és az ajánlott irodalom,

  • a közművelődési könyvtárak részére, a nemzetiségek néphagyományait, szokásait, történetét feldolgozó műveket, a klasszikus szépirodalmat, vallási és történeti műveket, szakácskönyveket,

  • a gyerekek számára a klasszikus meséket, népszerű ismeretterjesztő műveket,

  • fontos szempont a dokumentumtípusok sokszínűsége is, a letéti állományokban egyaránt megtalálhatók könyvek, CD-Romok, CD-k, hangkazetták, DVD-k és hangoskönyv jellegű kiadványok is.

Információszolgáltatás Információszolgáltatás

Helyismereti gyűjtemény

A Katona József Könyvtár Helyismereti gyűjteményében gyűjtjük a megye egészére vonatkozó és a megye egyes településein élő nemzetiségekről szóló monográfiákat, folyóiratokat, aprónyomtatványokat és egyéb kiadványokat. Az itt található anyag, jó kutatási kiindulópont lehet a kutatók és a nemzetiségük története, kultúrája iránt érdeklődő lakosság számára is.

Linkek

Emberi Erőforrások Minisztériuma, Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság

2011. évi CLXXIX. Törvény a nemzetiségek jogairól (Magyar Közlöny 154. szám, 2011. december 19.)

2019-es nemzetiségi önkormányzati választások eredményei

A 2001-es népszámlálás adatai: Nemzetiségi kötődés – A nemzeti, etnikai kisebbségek adatai

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzetiségi Támogatások

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézet

Dobos Balázs: A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény történeti kronológiája

Barátság című kulturális és közéleti folyóirat - a Magyarországon élő nemzeti és etnikai kisebbségek kulturális lapja

Régió- és kisebbségtörténeti oldal

Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda

Magyar Rádió Nemzetiségi adások

Nemzetiségi műsorok a Magyar Televízióban

 

Ajánló bibliográfiák

Hogy megkönnyítsük a nemzetiségekről szóló információgyűjtést, ajánló bibliográfiákat készítettünk a megye nemzetiségi lakosságát általánosan tárgyaló művekről, illetve az egyes nemzetiségekre vonatkozó dokumentumokból. 

Programok Programok

A nemzetiségi ellátás keretén belül a Katona József Könyvtár rendszeresen szervez minden korosztály számára különféle programokat. Kiemelt hangsúlyt kapnak az iskolás korosztály nyelvgyakorlását segítő játékok, rendezvények.

 

  • Könyvbemutatók, író-olvasó találkozók

Elsősorban a helyi írók, kutatók számára nyújt bemutatkozási lehetőséget, de az egyes nemzetiségek leghíresebb hazai szerzőivel, képviselővel is találkozhatnak az olvasók.

 

Dr.Bereznai Zsuzsanna előadása     

     

Dr. Bereznai Zsuzsanna etnográfus előadása a sváb lakodalmi szokásokról a Kalocsai Sárközben

  • Gyermekprogramok

A Katona József Könyvtár szívesen közreműködik a településekkel nemzetiségi gyermekprogramok szervezésében.

A Deutsche Bühne Szekszárd bábelőadása Katymáron

A Deutsche Bühne Szekszárd nemzetiségi bábelőadása Katymáron

  • A Katona József Könyvtár nemzetiségi játékai

A nemzetiségi településeken a hagyományápolás többféle módjával találkozhatunk, de fontos, hogy a legkisebbek, az iskolások figyelmét is felkeltsük az anyanyelvű könyvek iránt. Elsősorban ezért jöttek létre a német Spielblätter, a szlovák Hádaj, hádaj és a horvát Zlatni vez elnevezésű könyv és könyvtárhasználati anyanyelvi játékok.

Nemzetiségi letéti állománnyal rendelkező könyvtárak Nemzetiségi letéti állománnyal rendelkező könyvtárak

Bács-Kiskun megye alábbi könyvtáraiban találhatók a Katona József Könyvtár által folyamtosan frissített nemzetiségi letéti állományok, melyekről a könyvtár katalógusa is tájékoztatást nyújt.

 

Település Intézmény Nemzetiség
Bácsalmás

Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár
6430 Bácsalmás, Hősök tere 10.

HORVÁT, NÉMET, SZERB

Bácsbokod

Bácskai ÁMK Közművelődési és Közgyűjteményi Intézményegységének Meizl Ferenc Művelődési Háza és Könyvtára
6453 Bácsbokod, Hunyadi János u. 25.

HORVÁT, NÉMET

Bácsborsód

Könyvtár, Információs és Közösségi Hely
6454 Bácsborsód, Szabadság tér 2.

 NÉMET
Baja

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ
6500 Baja, Telcs Ede utca 12.

HORVÁT, NÉMET, SZERB
Baja

Magyarországi Németek Általános művelődési Központjának Közművelődési Intézményegysége és Könyvtára
6500 Baja, Duna utca 33.

NÉMET
Bátya

Könyvtár, Információs és Közösségi Hely
6351 Bátya, Rákóczi utca 2.

HORVÁT
Császártöltés

Könyvtár, Információs és Közösségi Hely
6239 Császártöltés, Kossuth Lajos utca 2.

NÉMET
Csátalja

Könyvtár, Információs és Közösségi Hely
6523 Csátalja, Petőfi Sándor utca 2.

NÉMET
Csávoly

Könyvtár, Információs és Közösségi Hely
6448 Csávoly, Arany János utca 39.

HORVÁT, NÉMET
Csikéria

Könyvtár, Információs és Közösségi Hely
6424 Csikéria, Kossuth utca 120.

HORVÁT
Dunaegyháza

Könyvtár, Információs és Közösségi Hely
6323 Dunaegyháza, Táncsics Mihály utca 13.

SZLOVÁK
Dunafalva

Könyvtár, Információs és Közösségi Hely
6323 Dunafalva, Kossuth Lajos utca 2.

NÉMET
Dusnok

Könyvtár, Információs és Közösségi Hely
6353 Dusnok, Köztársaság utca 22.

HORVÁT, NÉMET
Fajsz

Könyvtár, Információs és Közösségi Hely
6352 Fajsz, Ady Endre utca 3.

NÉMET
Felsőszentiván

Könyvtár, Információs és Közösségi Hely
6447 Felsőszentiván, Szent István utca 24.

HORVÁT
Gara

Könyvtár, Információs és Közösségi Hely
6522 Gara, Kossuth Lajos utca 83.

HORVÁT, NÉMET, SZERB
Hajós

Könyvtár, Információs és Közösségi Hely
6344 Hajós, Kossuth Lajos utca 2.

NÉMET
Harta

Könyvtár, Információs és Közösségi Hely
6326 Harta, Kossuth utca 57.

NÉMET
Hercegszántó

Könyvtár, Információs és Közösségi Hely
6525 Hercegszántó, Kossuth Lajos utca 54.

HORVÁT, SZERB
Katymár

Könyvtár, Információs és Közösségi Hely
6455 Katymár, Szabadság tér 5.

HORVÁT, NÉMET
Kecskemét

Katona József Könyvtár
6000 Kecskemét, Piaristák tere 8.

BOLGÁR, HORVÁT, NÉMET, ÖRMÉNY, ROMA, RUSZIN, SZERB, SZLOVÁK
Kiskőrös

Petőfi Sándor Városi Könyvtár
6200 Kiskőrös, Petőfi tér 4/b.

SZLOVÁK
Mátételke

Könyvtár, Információs és Közösségi Hely
6452 Mátételke, Kossuth Lajos utca 18.

HORVÁT
Miske

Könyvtár, Információs és Közösségi Hely
6343 Miske, Hajósi utca 1.

NÉMET, SZLOVÁK
Nemesnádudvar

Felső-Bácskai Általános Művelődési Központ Közművelődési Intézményegységének Nemesnádudvari Könyvtára
6345 Nemesnádudvar, Petőfi Sándor utca 50.

NÉMET
Vaskút

Könyvtár, Információs és Közösségi Hely
6521 Vaskút, Petőfi Sándor utca 118.

NÉMET