Katona József Bibliográfia Katona József Bibliográfia

 

KatonaJózsefBibliográfia

 

A Lisztes László által készített  bibliográfia 1992-ben, Katona József születésének [előző évi] 200. évfordulója alkalmából jelent meg. Előszavában részletesen tájékoztat a bibliográfia gyűjtőköréről:
Az anyaggyűjtés kiterjedt valamennyi Katona Józseftől származó és róla írt könyvre, könyvrészletre, tanulmányra, folyóirat- és újságcikkre, bármely műfajú szépirodalmi alkotásra a kezdetektől 1991 végéig.
A munka során a legkülönbözőbb fajsúlyú és terjedelmű anyag halmozódott fel, amiből nem kívántak a szerkesztők válogatni,  hiszen bármelyik részük elhagyása hiányérzetet kelthetett volna a kutatók körében.  Nem kritikai szempontokat érvényesítettek tehát, csupán regisztrálták az általuk megismert dokumentumokat.


A bibliográfia folytatásáról:
Ahogyan azt elődeink is tették, kiemelten fontosnak tartunk minden olyan dokumentum beszerzését – adathordozótól függetlenül – mely Katona Józsefről, vagy műveiről  szól. Ezeket az adatokat folyamatosan rögzíttettük és mindenki számára hozzáférhetővé tettük online katalógusunkban. A TÁMOP 3.2.4 pályázat keretében elkészítettük a Katona József bibliográfia adatbázisát, melyben a Lisztes László által gyűjtött anyagot folyamatosan kiegészítjük az újabb időszak dokumentumaival.

Célunk, hogy a gazdag adattartalom elérhetőségét, visszakeresését megkönnyítsük a kutatók és az érdeklődő közönség számára.

Tovább az adatbázishoz >>

Már 4000 dokumentum olvasható teljes szöveggel!

 

 

Katona József bibliográfia borítóképe

 

 


Bánk bán előadások Bánk bán előadások

A Bánk bán színpadi előadásait mutatjuk be a korabeli kritikák, visszaemlékezések tükrében. Célunk, hogy a különböző korszakokban bemutatott jelentősebb előadások, színészi alakítások, Bánk bán értelmezések közelebb kerüljenek mindenkihez.


Kecskeméti Bánk bán bemutatók a 19. században
 

Kecskeméti Bánk bán bemutatók a századfordulótól az 1930-as évek közepéig
 

Kecskeméti Bánk bán bemutatók 1945 és 1961 között
 

Bánk bán bemutató Kecskeméten 1971-ben és 2001-ben

 

Bánk bán bemutató Kecskeméten 2011-ben

Katona-kultusz Kecskeméten Katona-kultusz Kecskeméten

A drámaíró iránti tisztelet számos megnyilvánulásával találkozhattunk az elmúlt évtizedekben Kecskeméten. 
Sírjának gondozásától kezdve munkásságának irodalomtörténeti elemzéséig sok-sok feladat hárult az utókorra.

Megemlékező összeállításaink egyben betekintést adnak a város történetébe is.


 

Katona József születésének évfordulójára Pandur Petra színháztörténész előadásával emlékeztünk, 2020. november 11.

 

 

 

 

Katona József és Kecskemét - MNL Bács-Kiskun Megyei Levéltára Virtuális Kiállítása >>

A Katona József Kör megalakulásának előzményei és első ciklusa, 1891-1895

A Katona József Kör története, 1896-1933

A Katona József Társaság története, 1933-2011

Katona József síremléke

Katona József szobrai Kecskeméten

Ismeretterjesztő előadássorozat a Katona József Könyvtárban

Katona József, az értékteremtő / Egyediné Gál Erika ünnepi beszéde 2015. november 11-én >>

NAVA NAVA

A Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA) gyűjti a magyar műsorszolgáltatói kötelespéldányokat. Az intézmény tárolja, feldolgozza és visszakereshetővé teszi az országos földfelszíni terjesztésű televízió- és rádióadók magyar gyártású és magyar vonatkozású műsorait. Gyűjteményéhez online hozzáférést biztosít úgynevezett NAVA-pontokon keresztül.

A gyűjteményben Katona Józsefhez kapcsolódó felvétel is található:

Hungaria Litterata - A játékszíni költőmesterség: Katona József (2010)

Kerényi Imre újraírta a Bánk bánt (2010)

Magyar klasszikusok új köntösben - Katona József (2014)