Jeles napok - június Jeles napok - június

Kerek évfordulók Európában - 2021. június


2021. júniusában három,  az Európai Unió történetében érdekes esemény kerek évfordulóját ünnepeljük.
Az alábbiakban ezekről a jeles napokról olvashatnak egy-egy rövid összefoglalót.

 

Kellemes időtöltést kívánunk!

1996. június 10. 1996. június 10.

1996. június 10.
Szlovénia hivatalosan felvételét kéri az Európai Unióba
25 éve

 

A Szovjetunió felbomlásával, a keleti blokk országainak függetlenedésével megerősödött a térség országainak érdeklődése az Európai Unió iránt, az Unióra mintegy lehetőségként tekintettek a volt szocialista országok. A kilencvenes években olyan országok vehették fel a kapcsolatot a Nyugati tömbbel, mint Csehország, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia, Lettország stb. Az autonómmá váló országok releváns része adta be az Európai Uniónak csatlakozási kérelmét.
            Szlovénia 1996. június 10-én kérte hivatalosan felvételét az Európai Unióba, bár már korábban is szimpatizált egy esetleges belépés gondolatával.
            Szlovénia, még ha nem is elementárisan, de eltérő helyzetben volt, mint a Szovjetunió más tagországa. Átélte ugyan a szocializmust, de nem a Szovjetunió részeként, hanem Jugoszlávia részeként, és ahogy az történelmi ismereteink alapján köztudott, Jugoszlávia szétesése kétségtelenül véres és fájdalmas volt. Szlovénia a szétesést követő háborút kisebb mértékben (mindössze 65 áldozat) szenvedte el, mint például Horvátország.
            Szlovénia Jugoszlávián belül 1990-re elérték a Jugoszlávián belüli szuverenitást, viszont népszavazás útján az ország a teljes önállóság mellett tette le a voksot. 1991. június 25-én kiáltották ki a független Szlovén Köztársaságot, pár hónap múlva az úgynevezett jugoszláv hadsereg is elhagyta az országot.
            1995-ben Szlovénia felvette a kapcsolatot az Európai Tanáccsal, majd ezt követően 1996. június 10-én hivatalosan is felvételét kérte az Európai Unióba. 2003. március 23-án rendezett népszavazással az ország jelentős része a csatlakozást preferálta, a szavazás eredményeképpen Szlovénia 9 országgal együtt 2004. május 1-jén belépett az Európai Unióba.

Források:

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szlov%C3%A9nia_t%C3%B6rt%C3%A9nelme#Szlovénia_önállósodása

https://europa.eu/european-union/about-eu/history/1990-1999/1996_hu

http://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/1998/1998_09/1998_09_709.pdf

1996. június 21-22 1996. június 21-22

1996. június 21-22
A firenzei Európai Tanács elfogadta az Europol Egyezményt
25 éve

 

           

            Az  EUROPOL az Európai Unió hivatalos bűnüldöző hatósága, aminek célja egy biztonságosabb Európa megteremtéséhez való hozzájárulás. Elsősorban bűnügyi információk cseréjével és elemzésével járul a sikeres rendfenntartáshoz és bűnüldözéshez. A szervezet támogatja a bűnüldöző hatóságot, leginkább a nemzetközi bűnözéssel, a terrorizmussal és a különböző szervezett bűnözéssel veszi fel a harcot. Jelenleg az Európai Unió 27 tagállamával dolgozik együtt, de az Egyesült Államok, Norvégia, Kanada, Ausztrália hatóságaival is szorosan együttműködik.
            Az EUROPOL előzménye az úgynevezett TREVI csoport volt. A TREVI, egy holland kezdeményezés volt, amit 1975-ben hoztak létre, abból a célból, hogy legyen egy szervezet, ami eredményesen fel tud lépni a terrorizmus, kábítószer-kereskedelem ellen. Ez a kezdeményezés eredményes lett végül, elhatározták, hogy a csoport lesz a Közösség első kül- és belügyi együttműködési szerve. A koncepció része volt az is, hogy a csoport vezetésével a tagállamok információkat és tapasztalatokat cseréljenek egymás közt, hogy a tagállamok nyomozási technikákat és módszereket osszanak meg egymással.
            Az EUROPOL 1999. július 1-jén kezdte meg működését, végül Hága lett működésének központja. Az Európai Rendőrségi Hivatal létrehozását a Maastricht-i Szerződés határozta meg. A szerződéssel megfogalmazták, hogy a szervezet a rendőri és vámügyi szolgálatokban működik majd együtt, és fő feladata, hogy két vagy több tagállamot érintő szervezett bűnözés ellen lépjen fel. A TREVI-hez hasonlóan szerepe lett a nyomozók támogatásában, a nyomozáshoz tartozó adatok, információk közvetítésében, képzések, továbbképzések lebonyolításában, nyomozási technikák és taktikák kidolgozásában, azok megosztásában a tagállamok bűnüldöző szerveivel, különböző számítógépes rendszerek kidolgozásában és működtetésében, azon ismeretek megosztásában.
            Célterületei között szerepel a tiltott kábítószer – kereskedelem, terrorizmus, embercsempészet, emberkereskedelem, iparvédelmi jog megsértése, termékhamísítás, pénzmosás, pénzhamisítás.
            Az EUROPOL kutatásaival, és nyomozásaival együtt jár az is, hogy rendkívül sok adatot használ fel, és nagyon sok személyi adattal rendelkezik. Az EUROPOL működésében is releváns aspektus a személyiségi jogok tiszteletben tartása. Ezt a független szervként működő Közös Ellenőrző Hatóság felügyeli.
            A szervezet létrehozását követően a tagállamok is ratifikálták annak működését. A firenzei Európai Tanács 1996. június 21-22-én fogadta el az EUROPOL- egyezményt.

Források:

https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/szakkepzes/rendeszet/tarsadalomismeret-eletmod/a-rendvedelmi-szervek-egyuttmukodese-az-europol-lal/az-europol-rendeltetese

https://hu.wikipedia.org/wiki/Europol

https://www.naih.hu/tajekoztato-az-europol-rendszerr-l.html

http://www.euport.hu/index.php/export/2-eu-kronoliogia

1971. június 23. 1971. június 23.

1971. június 23.
Brüsszelben megállapodás született arról, hogy az
Egyesült Ki­rályság 1973. január 1-jével csatlakozhat az EK-hoz
50 éve

 

            Az Egyesült Királyság az öreg kontinens egyik egykori nagyhatalma (kontinentális értelemben ma is az egyik legerősebb európai ország) a történelem során számos gesztussal kívánta magát Európán kívüli országnak minősíteni, ezt a diplomáciai attitűdöt splendid isolation-nek (fényes elszigeteltségnek) nevezik. A II. világháború az elszigetelődés politikáját szinte elérvénytelenítette, a második világháború annyira legyengítette a szigetországot, hogy a két szuperhatalom (Egyesült Államok, Szovjetunió) mellett másodlagosabb ország lett. Az egykori világvezető, gyarmatbirodalmát is elvesztette, emiatt a gazdasága is hanyatlásnak indult, és az Egyesült Államoktól is mindinkább függő helyzetbe került.
            A hatvanas évek brit kormányai felismerték, hogy az Egyesült Királyság egyedül képtelen gazdaságilag helytállni. A brit politikusoknak imponált a sikeres és mélyülő európai integráció, ezt látva az Egyesült Királyság a hatvanas években kétszer is beadta a kérelmét az Európai Unióba. Először 1962-ben nyújtotta be a szigetország a kérelmét. A belépést a francia politikus, Charles De Gaulle vétózta meg 1963-ban. A sikertelenség ellenére a britek második kérelmüket is leadták, ami 1967-ben ismét Charles De Gaulle hatására érvénytelenedett. De Gaulle érvelése szerint a brit gazdaság nem volt kompatibilis Európa többi országának gazdaságával, ami akadályozta volna a két fél közötti gazdasági integritást, illetve bizalmatlan volt az Egyesült Királysággal kapcsolatban, mondván, hogy az európai összetartást a brit elszigetelődés csak hátráltatná.
            1969-ben De Gaulle lemondott, és a soron következő francia kormány respektálta a britek belépését. Az Egyesült Királyság csatlakozása könnyebbé vált, 1969-ben a francia válasz hatására beadták harmadik, már sikeres csatlakozási kérelmüket. A csatlakozási szerződést 1972-ben Edward Health, a Konzervatív Párt vezetője írta alá.
            1971. június 23-án Brüsszelben született meg a megállapodás, miszerint az Egyesült Királyság 1973. január 1-jével csatlakozhat az Európai Közösséghez.

Forrás:

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0019_EUismeretek/ch02.html

https://hu.wikipedia.org/wiki/Az_Egyes%C3%BClt_Kir%C3%A1lys%C3%A1g_az_Eur%C3%B3pai_Uni%C3%B3_tagjak%C3%A9nt

https://www.portfolio.hu/unios-forrasok/20200201/47-ev-utan-megtortent-a-brexit-mi-vezetett-ide-es-hogyan-tovabb-414421

https://gorbeuborka.blog.hu/2014/11/12/egyesult-kiralysag-eu

https://hu.wikipedia.org/wiki/Az_Eur%C3%B3pai_Uni%C3%B3_t%C3%B6rt%C3%A9nete

https://adoc.pub/nagy-britannia-az-europai-unioban.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Splendid_isolation